- TOKAI : Tên một địa phận của Nhật Bản, nằm ở phía nam Tokyo thuộc Thái Bình Dương. Đây chính là nơi công ty mẹ TOKAI POWDEX đang tọa lạc.

- POWDEX : POWDER tiếng Anh có nghĩa là dạng bột, nói đến lĩnh vực mà công ty đã, đang và sẽ ra sức tìm hiểu, khai thác những thuộc tính chưa được biết đến của các vật thể dạng bột – hạt. Kết hợp với chữ “X” biểu hiện khả năng phát triển vô hạn trong tương lai theo đúng tinh thần định hướng, phát triển thành một công ty có qui mô toàn cầu.